Lainsäädäntöä

Liikenneministeriön päätös linja-autojen rakenteesta ja varusteista

34 §
Sammutin

Linja-autossa tulee olla vähintään luokkaa ABE-II oleva sammutin, joka on sijoitettu kuljettajan paikan läheisyyteen siten, että se on helposti myös matkustajien saatavissa. Sammuttimen sijainti on osoitettava liitteen 6 kohdan 2 mukaisella selvästi näkyvällä kilvellä.

35 §
Ensiaputarvikkeet

1. Autossa, jossa on enintään 16 matkustajapaikkaa, on oltava yksi kuljettajan lähelle sijoitettu ensiapupakkaus. Matkustajapaikkamäärältään suuremmassa autossa on oltava lisäksi toinen auton keski- tai takaosaan sijoitettu ensiapupakkaus. Pakkausten paikat on osoitettava liitteen 6 kohdan 1 mukaisella kilvellä.

2. Ensiapupakkauksen on sisällettävä liitteen 7 mukaiset ensiaputarvikkeet. Pakkauksen on oltava sinetöity eikä se saa olla yli kymmenen vuotta vanha. Ensiapupakkauksen sisältö on tarkastettava vähintään viiden vuoden välein.

36 §
Työkalut

Linja-auton sisällä etuosassa on oltava vähintään 40 cm:n pituinen sorkkarauta ja sen lisäksi muussa kuin seisomapaikoin varustetussa linja-autossa sopivaan paikkaan sijoitettu käsilamppu, lapio ja vähintään 6 m:n pituinen ja 12 mm:n läpimittainen teräs- tai sitä lujuudeltaan vastaava muu köysi, jonka molemmissa päissä on auton vetotappiin sopiva vahva koukku tai silmukka.

Call Now Button